Jesteś tutaj:

Spis treści

Szkoła Międzynarodowa nad Renem

Foyer einer Schule

Schule |

Szkoła powstała z inicjatywy powiatu Rhein-Kreis Neuss, miasta Neuss oraz Izby Przemysłowo-Handlowej Mittlerer Niederrhein na wzór Szkoły Międzynarodowej we Frankfurcie [Internationale Schule Frankfurt (ISF)]. W październiku 2002 powołano do życia radę nadzorczą.

Wraz z początkiem roku szkolnego 2003/2004 licencjonowana szkoła prywatna rozpoczęła w prowizoryczny sposób swoje funkcjonowanie w pomieszczeniach Centrum Kształcenia Zawodowego Hammfeld. Już w pierwszym roku do szkoły w Neuss uczęszczali uczniowie z 16 krajów. Centrum Kształcenia Zawodowego powiatu Rhein-Kreis Neuss nie mogło jednak spełnić na dłuższą metę niezbędnych wymogów lokalowych, tak by możliwe było prowadzenie szkoły począwszy od przedszkola, aż po egzamin maturalny. Rozwiązaniem było pozyskanie własnego terenu pod szkołę przy Konrad-Adenauer-Ring.

Po zaledwie 10-miesięcznym okresie budowy można już było dokonać w październiku 2007 uroczystego przekazania nowego obiektu do użytkowania, a szkoła rozpoczęła działalność w swej docelowej siedzibie.

Po przeprowadzce do nowego, nowoczesnego kompleksu szkolnego o powierzchni 14 000 m2 do szkoły uczęszczają uczniowie z ok. 30 krajów. Jako członek sieci szkół SABIS® Szkoła Międzynarodowa nad Renem może zaoferować znakomity międzynarodowy program kształcenia, opracowany na bazie doświadczeń zebranych w ponad 40 porównywalnych projektach oświatowych z całego świata.

Nauczanie i używanie języka angielskiego jako wykładowego oraz posługiwanie się nim na co dzień już od wieku przedszkolnego przygotowuje uczniów do życia w świecie, w którym zagadnienia wielokulturowe nabierają coraz większego znaczenia.

Szkoła Międzynarodowa oferująca kształcenie wielojęzyczne przyczynia się do wzrostu atrakcyjności powiatu Rhein-Kreis Neuss jako miejsca zamieszkania. Czynnikiem determinującym podjęcie przez pracowników z zagranicy decyzji o przyjęciu oferty pracy w regionie jest znalezienie na miejscu oferty oświatowej, która zapewni ich dzieciom odpowiedni rozwój oraz umożliwi uzyskanie świadectw szkolnych honorowanych na świecie. To samo odnosi się do działających na rynkach międzynarodowych firm, które szukają atrakcyjnych lokalizacji dla swych siedzib. W czasach globalizacji i światowej konkurencji regionów znaczenie Szkoły Międzynarodowej jako czynnika przemawiającego za założeniem firmy w powiecie Rhein-Kreis Neuss będzie stale rosło. Starosta Dieter Patt

isr_panorama