Jesteś tutaj:

Spis treści

Powiat Rhein-Kreis Neuss – centrum energetyczne

Schaufelradbagger

Braunkohletagebau Garzweiler, Jüchen

Wirtschaft |

Powiat Rhein-Kreis Neuss jest pełen energii, także w dosłownym znaczeniu tego słowa. Jako źródło energii wykorzystuje się tu zarówno węgiel brunatny, jak i energię słoneczną i wiatrową. Powiat Rhein-Kreis Neuss należy do nadreńskiego zagłębia węglowego, które jest największym zwartym złożem węgla brunatnego na terenie Europy. Węgiel wydobywany w kopalni odkrywkowej w Garzweiler jest przetwarzany na energię elektryczną w położonych w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowniach w Grevenboich - Frimmersdorf i Neurath, które łącznie dostarczają 4000 megawatów energii elektrycznej. Dzięki temu powiat Rhein-Kreis Neuss jest największym na świecie zagłębiem elektrociepłowniczym pracującym na bazie węgla brunatnego. W ramach rekultywacji terenów odkrywkowych powstały obok atrakcyjnych terenów rekreacyjnych także ekologicznie cenne tereny mieszkaniowe. Ta umiejętność w zakresie recyclingu krajobrazu jest poszukiwana zarówno w kraju, jak i za granicą.

Obecnie realizowany jest wielki projekt energetyczny. Inwestując 2,2 miliarda euro, koncern RWE Power buduje w Neurath najnowocześniejszą na świecie elektrociepłownię pracującą na bazie węgla brunatnego. Nowa technologia zwiększa wydajność do ponad 43%, a tym samym znacznie przyczynia się do ochrony środowiska.

Także w zakresie wykorzystania odnawialnych rodzajów energii powiat Rhein-Kreis Neuss znajduje się w czołówce. Już od roku 1991 jedna z największych w Europie elektrowni fotowoltaicznych, położona nad jeziorem Neurather See w Grevenbroich, dostarcza prąd uzyskiwany z energii promieniowania słonecznego. A już w roku 1995 na wzgórzu Vollrather Höhe uruchomiono pierwszą elektrownię wiatrową. Ponadto spółka Windtest Grevenbroich GmbH, której wspólnikiem jest powiat Rhein-Kreis Neuss, wyrobiła sobie światową renomę jako niezależny ekspert i usługodawca w zakresie energii wiatrowej. Dzięki temu na wzgórzu Neurather Höhe znajduje się największy na świecie teren testowania instalacji do wytwarzania energii wiatrowej na lądzie. Testuje się tu prototypy oraz nowe instalacje i certyfikuje w oparciu o wytyczne międzynarodowe.

Jako znaczący w Europie obszar produkcji energii powiat Rhein-Kreis Neuss chce utrzymać się w czołówce także w przyszłości, gdy gospodarka i nauka opracują nowe projekty i modele zaopatrzenia w energię. Taki jest cel inicjatywy „Lokalny pakt energetyczny - powiat Rhein-Kreis Neuss”, którą powołał do życia radny Dieter Patt. Inicjatywa w zakresie wytwarzania energii uwzględnia także przyszłościowe perspektywy ekologii i ekonomii – zaczynając od ochrony przed emisjami, poprzez wysokowydajne wykorzystanie energii, aż do prac badawczych i naukowych.

Galeria