Jesteś tutaj:

Spis treści

Herb i logo powiatu

Kreisportrait |

Nowe logo powiatu Rhein-Kreis Neuss

Blaues LogoZ końcem roku 2001 Komisja Powiatowa uchwaliła jednogłośnie strategię w sprawie zmiany wizerunku – była to zasadnicza decyzja z punktu widzenia przyszłego rozwoju marketingu inwestycyjnego.

Wizerunek powiatu dla potrzeb reprezentowania jej w relacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych określany jest – podobnie jak w przypadku firm – mianem Corporate Identity (CI), innymi słowy: identyfikacja administracji. Celem koncepcji CI jest zapewnienie całkowicie jednorodnego wizerunku administracji powiatowej oraz jej instytucji. Dział ds. prasy i PR opracował w tym celu wiążące wytyczne dot. kształtowania wizerunku oraz stosowny przewodnik dla potrzeb administracji.

Prostota formy przekłada się na większą siłę wyrazu. Logo powiatu wygląda niczym (reński) znak wodny. Użycie małych liter dopuszczalne jest przy tym wyłącznie dla znaku literowego nazwy powiatu. Logo nie zawiera żadnego znaku graficznego, który tym przypadku jest zupełnie zbędny.

Herb powiatu

KreiswappenKrzyż arcybiskupstwa kolońskiego oraz lew księstwa Jülich nawiązują do historii powiatu reńskiego, który wcześniej w większej części podlegał ich władzy.

W wyniku reformy administracyjnej w dniu 1 stycznia 1975 nastąpiły zmiany w odniesieniu do ówczesnego powiatu Grevenbroich. Miasto Neuss, posiadające dotychczas status miasta na prawach powiatu, włączono do związku powiatów i wybrano siedzibą powiatu, zaś z terenów powiatu Grevenbroich utworzono powiat Neuss.

Od 1 lipca 2003 oficjalna nazwa powiatu brzmi Rhein-Kreis Neuss, po tym jak minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii zatwierdził zmianę nazwy uchwaloną jednogłośnie przez Radę Powiatową.

Herbem nowego powiatu Rhein-Kreis Neuss pozostał w niezmienionej formie herb obowiązujący wcześniej tylko dla powiatu Grevenbroich. Zatwierdzenie herbu powiatu nastąpiło 2 maja 1952.

Herb dla każdego

Modifiziertes KreiswappenStowarzyszenia, instytucje, firmy i osoby prywatne często pytają o możliwość wykorzystania herbu lub logo powiatu w kampaniach PR lub też celach komercyjnych z zamiarem podkreślenia związków z powiatem Rhein-Kreis Neuss.

Ponieważ zarówno herb, jak i logo powiatu są znakami prawnie chronionymi, a ich wykorzystanie wymaga wyraźnej zgody, przygotowany został dla wszystkich zainteresowanych zmodyfikowany symbol herbu powiatu, którego użycie nie wymaga żadnego zezwolenia. Plik z kombinacją herbu i logo powiatu został udostępniony do pobrania. Zezwala się na wykorzystywanie herbu/logo powiatu, o ile nie odbywa się to w sposób lub też w okolicznościach, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi powiatu Rhein-Kreis Neuss.