Navigation schließen

Kompletter Navigationsbaum

Sie befinden Sich hier:

Inhalt

Wapen + logo

Kreisportrait |

Het nieuwe logo van het district Rhein-Kreis Neuss

Eind 2001 heeft het districtscomité de communicatiestrategie voor de reorganisatie van de verschijningsvorm eenstemmig aangenomen - een fundamentele beslissing voor het toekomstperspectief van onze vestigingsmarketing.

Het beeld van een gemeente naar binnen en buiten wordt, zoals bij ondernemingen, Corporate Identity ( CI ) genoemd - vertaald: Bestuursidentiteit. Doel van het CI -concept is, een algemeen uniform optreden van het districtsbestuur en zijn instellingen te waarborgen. De verantwoordelijke pers- en public relations heeft hiervoor bindende organisatierichtlijnen en een - leidraad voor het bestuur uitgewerkt.

Minder is meer. Het logo functioneert als een (Rijn-)watermerk. De kleine schrijfwijze van de naam geldt alleen voor het woordmerk. Hier tegenover staat geen beeldmerk. Veeleer is het logo zelf afbeelding genoeg.

Het districtswapen

Het kruis van het keurvorstendom Keulen en de leeuw van Jülich geven de traditie van het district Rhein-Kreis aan, waarvan grote delen vroeger onder de heerschappij van het keurvorstendom Keulen en Jülich hebben gestaan.

Door de gemeentelijke herindeling op 01.01.1975 veranderde er voor het vroegere district Grevenbroich in zoverre wat, dat de stad Neuss die tot dan niet onder het district viel bij de districtsunie werd ingedeeld, de stad Neuss districtszetel werd en het district Grevenbroich district Neuss werd.

Sinds 01.07.2003 draagt het district officieel de naam Rhein-Kreis Neuss, nadat de minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen de door de districtsvergadering eenstemmig aangenomen naamsverandering goedkeurde.

Het wapen van het vroegere district Grevenbroich geldt ongewijzigd ook voor het district Rhein-Kreis Neuss. Het werd op 2 mei 1952 goedgekeurd.

Wapen voor iedereen

Verenigingen, instellingen, firma's en particuliere personen informeren vaak, of ze het wapen of logo van het district voor hun public relations  of voor commerciële doeleinden mogen gebruiken, om daarmee de verbondenheid of relatie met het district Rhein-Kreis Neuss tot uitdrukking te brengen.

Omdat wapen en logo zijn beschermd en voor het gebruik ervan uitdrukkelijk toestemming nodig is, mag u een gemodificeerd wapenteken zonder dat daar toestemming voor nodig is gebruiken. U kunt de wapen/logo-combinatie gratis downloaden en gebruiken, voor zover dit niet op een manier of onder omstandigheden gebeurt, die schadelijk is voor het aanzien van het district Rhein-Kreis Neuss.