Navigation schließen

Kompletter Navigationsbaum

Sie befinden Sich hier:

Inhalt

Help

Sonstiges |

Rijndistrict Neuss doet zijn best om het internetaanbod voor alle bezoekers zo toegankelijk mogelijk te maken. Deze helpfunctie zal u tonen hoe u de internetpagina ten volle kan benutten.

Lettergrootte

Via het menu van uw browser kan u de lettergrootte individueel vergroten of verkleinen:

 • Internet Explorer: Beeld > Lettergrootte
 • Firefox: Beeld > Lettergrootte
 • Opera: Beeld > Zoomfactor

Bovendien kan u de lettergrootte via de keuzelijst 'lay-out' rechts naast het logo wijzigen. Selecteer hier gewoon 'groter lettertype'.

Navigatie en oriëntatie

Menulijsten

Op p469303.webspaceconfig.de zal u een hoofdmenu en een servicemenu aantreffen.

Het hoofdmenu staat steeds aan de linkerkant en omvat de rubrieken burgerservice, thema's en districtsportret:

 • Onder 'Burgerservice' worden de verrichtingen en documenten van alle diensten centraal voorgesteld; zo vindt u onder 'Administratie van A tot Z' bijvoorbeeld de nieuwe milieustickers (onder de letter M),
 • Onder 'Thema's' vindt u gespecialiseerde artikels, informatie over projecten, enz.
 • Onder 'Districtsportret' vindt u allerhande wetenswaardigheden over het Rijndistrict Neuss.

Het servicemenu staat steeds rechts bovenaan en bevat links naar de sitemap (inhoudsopgave), naar het contactformulier, naar het forum en het gastenboek en ook naar deze helppagina.

Kruimelpad

Het zogenaamde kruimelpad (breadcrumb navigation) vindt u steeds via de inhoud ('U bevindt zich hier').

Het toont u de precieze positie van de pagina ten opzichte van de startpagina. Zo ziet u in één oogopslag hoe de pagina die u bezoekt gecategoriseerd wordt en kan u met een simpele muisklik naar bovenliggende pagina's gaan en zo ook verschillende categorieën overslaan.

Sitemap

De sitemap geeft u een overzicht van het volledige internetaanbod van het district (inhoudsopgave).

Zoeken

Het zoekveld voor eenvoudige zoekopdrachten op trefwoord staat steeds rechts bovenaan naast de inhoudstafel. Hier kan u een of meer trefwoorden invoeren. De zoekopdracht start na een klik op de grijze pijl ('Zoeken starten').

Naast de eenvoudige zoekopdracht op trefwoord kan u ook een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren. Daarbij kan u onder andere woorden uitsluiten, in bepaalde rubrieken zoeken en de zoekopdracht in de tijd afbakenen.

Jumplabels voor screenreaders

Voor gebruikers met een screenreader (voorleesprogramma) zijn er bij het begin van de pagina's jumplabels die rechtstreeks naar de hoofdnavigatie, de inhoud, de zoekfunctie of het servicemenu verwijzen. Deze zijn voor gebruikers van moderne grafische browsers niet zichtbaar.

Bediening met het toetsenbord

Met behulp van de tabtoets kan u van link naar link springen. De geaccentueerde link kan met de enter- of returntoets geactiveerd worden. De verscholen jumplabels worden onder het logo van het district zichtbaar zodra u zich er met de tabtoets naartoe begeeft.

Toetsencombinaties (accesskeys)

Moderne browsers ondersteunen toetsencombinaties die een rechtstreekse toegang tot elementen van onze internetsite mogelijk maken. Jammer genoeg zijn die combinaties naargelang de browser en het besturingssysteem verschillend. Voor het besturingssysteem Microsoft Windows zijn het bijvoorbeeld de volgende:

 • Internet Explorer: Alt-toets + accesskey, daarna de enter- of returntoets
 • Firefox: Alt-toets + hoofdlettertoets + accesskey
 • Opera: hoofdlettertoets + Esc, daarna accesskey

De volgende combinaties worden op p469303.webspaceconfig.de ondersteund:

Accesskeys
Accesskey Jumplabels
S  
1 Startpagina
3 Inhoudsopgave (sitemap)
4 Zoeken
6 Help
8 Impressum
9 Contactformulier

Hier komt u meer te weten over het thema accesskeys.

Afdrukken

Het afdrukken gebeurt via een geoptimaliseerde voorstellingsoptie. Enkel de inhoud wordt afgedrukt. Daarvoor worden de menu's, kop- en voetteksten en margekolommen uitgeschakeld. U dient enkel de afdrukfunctie van uw browser in te schakelen of het afdruksymbool ('Pagina afdrukken') op het einde van de pagina aan te klikken.

PDF-documenten

Niet alle PDF-documenten zijn zonder meer beschikbaar. Soms zijn de brondocumenten niet meer aanwezig, andere documenten werden dan weer niet door het Rijndistrict Neuss opgesteld.

Vanaf 1 juni 2007 publiceert het Rijndistrict Neuss zijn eigen documenten enkel nog in onbeperkte vorm. U herkent deze documenten aan het opschrift 'onbeperkt'. Indien u inhoud uit oudere documenten in een voor u toegankelijke vorm nodig hebt, kan u een e-mail versturen naar het Rijndistrict Neuss. Wij zullen trachten u de inhoud voor zover mogelijk via een andere weg ter beschikking te stellen.

Gebruik van JavaScript

Alle functies van deze internetsite zijn ook zonder geactiveerde JavaScript toegankelijk. Slechts enkele elementen worden enkel door JavaScript aangeboden om het bedieningscomfort te verhogen; bijvoorbeeld bij het contactformulier of de zoekfunctie op trefwoord.

Interne en externe links

Het Rijndistrict Neuss is enkel verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud,  niet voor de inhoud van externe internetpagina's.

De internetredactie van het Rijndistrict Neuss heeft bij de eerste linking weliswaar de vreemde inhoud gecontroleerd om te zien of daardoor mogelijk een burgerrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid ontstaat, maar controleert de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt niet voortdurend op veranderingen die een nieuwe verantwoordelijkheid in het leven zouden kunnen roepen. Als het vaststelt of door anderen gewezen wordt op het feit dat een concrete site waarnaar via een link verwezen wordt een burgerrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het leven roept, dan zal  de link naar deze site onmiddellijk verwijderd worden.

Externe links worden door een speciaal symbool aangekondigd en steeds in een nieuw venster geopend. Bijvoorbeeld:

Rijndistrict Neuss

 

De zogenaamde tooltip meldt bovendien 'Externe link - Er wordt een nieuw venster geopend'. Een tooltip is een kleine verwijzing die verschijnt als u de cursor over de link beweegt.

Afkortingen, letterwoorden en taalkeuze

Letterwoorden worden optisch gekenmerkt door een stippellijn (bijvoorbeeld: RKN). De volledige vorm van het woord wordt als tooltip getoond zodra u de cursor over het letterwoord beweegt. Bij afkortingen doen bijna alle browsers precies hetzelfde, enkel oudere versies van Internet Explorer negeren deze functie.

Woorden die niet in het woordenboek opgenomen zijn, worden van een desbetreffende spraaktoon voorzien. Voorleesprogramma's kunnen op die manier de correcte uitspraak kiezen. Deze woorden worden in een grafische browser niet geaccentueerd.

Tekencodering

De internetpagina van het district werd uitsluitend in UTF-8 gecodeerd, de meest gebruikelijke codering voor Unicode-tekens.

Indien u in de plaats van trema's speciale tekens in de tekst ziet, zoals 'Officiüle documenten', dan werkt uw browser waarschijnlijk met de foute tekencodering. Bij tests heeft deze voorstelling zich enkel in Internet Explorer voorgedaan; het probleem kan opgelost worden door de codering op automatisch te zetten en de pagina opnieuw te openen (functietoets F5).

 • Internet Explorer: Beeld > Codering > Automatische selectie
 • Firefox: Beeld > Tekencodering > Automatisch bepalen > Universeel
 • Opera: Beeld > Tekencodering > Automatische selectie

De browser selecteert de codering die door de internetpagina wordt voorgesteld. In uitzonderlijke gevallen moet men in Internet Explorer het probleemteken eerst verwijderen, weer plaatsen en dan de pagina opnieuw openen. Alle andere browsers (Firefox, Opera) hebben de codering in de uitgangsconfiguratie correct erkend en bovendien foutieve gegevens verbeterd.