Spis treści

Perspektywy edukacyjne

Kreisportrait |

Wspierać młodą kadrę, kształcić następców od najmłodszych lat

Sieć szkolnictwa w Nadreńskim Powiecie Neuss jest bardzo gęsta. Wychodząc poza zaspakajanie elementarnych potrzeb kształcenia systemowego, stworzono cały szereg różnych form wspierania rozwoju indywidualnego oraz kreowania profesjonalnej drogi kariery.

Rywalizacja na bazie kompetencji: Centra Kształcenia Zawodowego

Nowoczesne formy kształcenia i dokształcania zawodowego mają na celu jak najszybsze wdrożenie młodej kadry do życia zawodowego. Centra Kształcenia Zawodowego w powiecie, świetnie wyposażone w rezultacie milionowych inwestycji, łączą kształcenie teoretyczne i praktyczne z perspektywicznymi ofertami pracy zawodowej. I tak nauczanie w Dormagen koncentruje się przede wszystkim na obszarach wiedzy związanych z chemią, w Neuss kształci się między innymi nowych informatyków, a w Grevenbroich można znaleść pierwszorzędne oferty z zakresu rzemiosła.

Kształcenie bez granic: nowe formy kształcenia i dokształcania

Międzynarodowa Szkoła nad Renem (ISR) została założona w roku 2003 z inicjatywy powiatu, miasta Neuss oraz Izby Przemysłowo-Handlowej Dolnego Renu. Już w pierwszym roku istnienia połączono tutaj w Neuss pod jednym dachem 16 różnych nacji. Już dzieci w wieku przedszkolnym przygotowuje się poprzez wielojęzyczne zajęcia do życia w świecie, w którym porozumienie międzykulturowe staje się coraz ważniejsze.

Nowymi drogami z zakresu kształcenia i dokształcania podążają także powiatowe Centrum Technologiczne w Korschenbroich-Glehn, Junior Management School w klasztorze Knechtsteden, czy też Planet Life Academy na terenia dawnej wyrzutni rakiet w centrum kultury Hombroich w Neuss.

Studiowanie poprzez próbowanie: kształcenie w szkołach wyższych według indywidualnych potrzeb

Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania (FOM) w Neuss oferuje łącznie 15 trybów studiowania oraz form ukończenia nauki uznawanych na arenie międzynarodowej. Fundacja Zamek Dyck buduje Instytut Badania i Nauki z zakresu sztuki ogrodniczej i kultury krajobrazowej. A regionalny system szkół wyższych spełnia wszystkie oczekiwania. Region Rhein-Ruhr posiada 45 uniwersytetów oraz szkół wyższych, w których kształci się ponad 300.000 studentów. Jest to największe zagęszczenie wyższych uczelni na terenie Niemiec.

Galeria