U bevindt zich hier:

Inhoud

Databescherming

Meer informatie over de aard, de omvang en het doel van de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens in het kader van uw bezoek aan deze site kan u terugvinden in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

Verwerking van gebruikersgegevens

Bij elke toegang van een gebruiker tot een pagina van www.rhein-kreis-neuss.de en bij elke opvraging van een bestand worden via die actie gegevens in een protocolbestand opgeslagen. Dat is uitsluitend bedoeld voor systeemgerelateerde en statistische doeleinden. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

In concreto worden via elke opvraging de volgende gegevens opgeslagen:

 1. Naam van het opgevraagde bestand
 2. Datum en tijdstip van de opvraging
 3. Overgedragen gegevenshoeveelheid
 4. Melding of de opvraging succesvol was of niet
 5. Beschrijving van het type webbrowser dat gebruikt werd
 6. Aanvragend domein
 7. Uw IP-adres

Deze gegevens laten niet toe om een identiteit te bepalen en worden niet langer bewaard dan de wettelijke termijn.

Cookies

Op www.rhein-kreis-neuss.de worden cookies uitsluitend voor de besturing van de voorstelling van de pagina gebruikt. Daartoe gebruiken wij een tijdelijke session cookie die bij het beëindigen van uw browser wordt verwijderd. Wij lezen geen persoonlijke instellingen af.

Hier vindt u meer informatie over cookies.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die u in contactformulieren op www.rhein-kreis-neuss.de invult, worden principieel in gecodeerde vorm overgedragen.

Die codering maakt het voor onbevoegde personen uitermate moeilijk om tussen computers overgedragen informatie te ontrafelen. Het is daarom hoogst onwaarschijnlijk dat iemand uw gegevens die u via het internet verzendt, kan lezen. Toch wijzen wij erop dat de vrijgave van informatie op het internet nooit volledig veilig is. Daarom dient in zaken die bijzonder vertrouwelijk zijn een ander overdrachtsmiddel gekozen te worden.

Termijngebonden verzoeken en verklaringen ten aan zien van het Rijndistrict Neuss kunnen ook elektronisch ingediend worden. Voor een rechtsgeldige indiening van een verklaring kan u deze procedure gebruiken. Een zogenaamde publieke sleutel voor veilige e-mails vindt u hier.

De medewerkers van het Rijndistrict Neuss zijn tot geheimhouding van de persoonlijke gegevens gebonden.

Spamrichtlijn

Als spam of junk worden ongewenste, doorgaans via elektronische weg verzonden berichten aangeduid, die de ontvanger ongewenst worden toegestuurd en doorgaans een commerciële inhoud hebben.

Indien u een commerciële mail van een afzender van het Rijndistrict Neuss hebt ontvangen (@rhein-kreis-neuss.de), mag u er zeker van zijn dat het bericht niet van het Rijndistrict Neuss afkomstig is. Het afzenderveld van een e-mail kan zeer makkelijk gemanipuleerd worden en laat niet toe om een betrouwbare conclusie te trekken over wie nu de daadwerkelijke afzender van een bericht is.

Pas de volgende reactieregels toe als u een verdachte e-mail ontvangt.

 1. Klik geen links aan.
 2. Geen bestandsbijlagen (attachments) openen of opslaan.
 3. Niet antwoorden.
 4. Wis de e-mail of maak gebruik van het gratis aanbod van het internetklachtenmeldpunt.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

De officiële verantwoordelijke voor de gegevensbescherming heeft de opdracht om adviserend en controlerend toe te zien op de naleving van de voorschriften over de gegevensbescherming bij het Rijndistrict Neuss.

Voor de burgers is hij het centrale aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot de gegevensbescherming in het Rijndistrict Neuss.